ÜZÜMLÜ'DE TARIMSAL YAPI ve EKONOMİK DURUMU

 

            TARIMSAL YAPI

            Üzümlü ilçe merkezi ve köylerinde nüfusun büyük bir çoğunluğu tarım  alanında istihdam edilirken, bu nüfusun önemli bir kısmı aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

            İklim, toprak ve arazi yapısı tarım üzerinde önemli bir etken olurken, yörede geleneksel metotlarla yapılan tarımsal faaliyetler son yılarda modern tarıma yönelmiştir. Konuyla ilgili olarak Tarım İlçe Müdürlüğü ve Üzümlü Kaymakamlığının önemli çalışmaları söz konusudur.

            Toprak yapısı tınlı, kumlu tınlı, kumlu ve humuslu  olan Üzümlü'de, 41 000 hektar olan ilçe tarım alanında çayır ve mer'alar 12 777 hektar,  orman  ve fundalıklar 6 577 hektar, tarım dışı alan da 5 440 hektarken, tarımsal alanın (16 206 hektar) yaklaşık % 43.76'sısulanırken, kuru tarım yapılan alan (9 115 hektar), tarım alanının % 56.24 'ünü kapsamaktadır.

            Sulu tarımın ağırlıklı olmadığı alanlarda büyük ve küçükbaş hayvancılığın daha çok ön plana çıktığı görülmektedir. Son yıllarda  Erzincan ve genelinde gelişen kümes hayvancılığına bağlı olarak kurulan tavuk çiftlikleri ve arıcılık ilçemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır.

            Tarım alanlarının sulanmasında Karasu nehrinden, Dereboğazın'ndan gelerek ilçenin içinden geçen çay suyundan ve kuyulardan yararlanılmaktadır.

 

ÜZÜMLÜ'DE TARIM YAPISI ve ÜRETİMLERİ

 

            Yüzölçümü (Hektar)                                        : 41 000

            Çayır-Mera                                                     : 12 777

            Orman ve Fundalık                                           :   6 577

            Tarım Dışı Alan                                               :   5 440

            Tarım Alanı                                                     : 16 206

            Sulanan Alan                                                   :   7 091

            Kuru Alan                                                       :   9 115

 

EKİLİŞ ve ÜRETİMLER (Tarla)

 

Cinsi                            Ekim Alanı(Ha)            Üretim (Ton)                Verim (Ha/Kg)

 

Buğday                         5. 350                         9. 630                          1. 800

Arpa                            1. 210                          3 660                           3. 025

Çavdar                           ........                         .......                            ........

Kuru Fasulye                1. 100                          1. 650                          1. 500

Şeker Pancarı                   567                          28.350                          50.000

Patates                              80                          1. 200                          15.000 

Nohut                          ........                           .......                            ........

Kuru Soğan                  ........                           .......                            ........

Mısır                            ........                           .......                            ........

Yonca                              255                          .......                            1. 100

Fiğ (Dane)                       145                          159                             .......

Korunga                           160                          672                             .......

 

SEBZE ÜRÜNLERİ

 

Cinsi                            Ekim Alanı(Ha)        Üretim (Ton)    Verim (Ha/Kg)

 

Domates                      350                              6. 300             8. 000

Hıyar                             65                                 975            15. 000

Patlıcan                            3                                  57            19. 000

Kabak                            12                                 290            20. 000

Biber                             10                                    55             5. 000

Taze Fasulye                  75                                  345             5. 000

Lahana (Beyaz)                5                                 100            20. 000

Taze Soğan                    30                                  300            10. 000

Kavun                            13                                  234            18. 000

Karpuz                           14                                  280            20. 000

 

MEYVE ÜRÜNLERİ

 

Cinsi                                        Meyve Ağaç Sayısı(Adet)      Üretim (Ton)

Elma                                        47. 800                                    3. 346

Armut                                      35. 250                                    1. 128

Kayısı                                      43. 050                                    2. 583

Zerdali                                      45. 200                                   1. 808

Erik                                         11. 200                                        336

Ceviz                                         2. 775                                        139

Vişne                                         3. 900                                        156

Kiraz                                         4. 750                                        214

Şeftali                                        2. 300                                          80

Üzüm (Ha)                                    530                                    4. 275

 

HAYVANCILIK

 

            Üzümlü'de tarımdan sonra en önemli geçim kaynaklarından  olan hayvancılık küçük işletmeler halinde veya ihtiyaç kadarıyla yapılmaktadır.

            Büyük ve küçükbaş hayvancılığın son yıllarda daha bilinçli ve daha büyük çaplı yapılması için gerek kaymakamlık, gerek hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın gayretli çalışmaları söz konusudur.

            Sığır ırklarından Kültür, Melez ve Yerli ırkların  yanında Manda besiciliği de yapılan Üzümlü'de  Küçükbaş Hayvancılık ve Kümes Hayvancılığı da mevcuttur. 

            Laktasyondaki süt verimini artırmak için vatandaşlar bilgilendirilmekte, yerli ırk yerine melez veya kültür ırkın sayısını artırma çalışmaları yapılmaktadır.          İlçede arıcılığın son yıllarda daha da rağbet görmesi ve özellikle belde belediyeleri ile Tarım İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri kurslarda pek çok vatandaşımıza  belge verilmiştir.

            Üzümlü ilçesindeki büyük ve küçükbaş hayvan sayısı, süt ve et üretimlerindeki verimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

HAYVAN MEVCUTLARI

            Büyükbaş Hayvanlar                         Küçükbaş Hayvanlar

 

 

            Kültür Irk                     : 1. 183             Koyun  : 14. 327

            Melez Irk                     : 3. 970             Keçi     :       599

            Yerli Irk                       : 2. 105

            Manda                         :     540

                                                                                                                                   

            TOPLAM                    : 8. 338             TOPLAM: 14. 926

 

            Kümes Hayvanları                             Hayvansal  Ürünler  ve  Üretim   Miktarı 

 

            Tavuk                          : 90. 000           Süt Üretimi       (Ton)               :        9. 444

            Hindi                            :   2. 000           Et Üretimi        (Ton)               :           374

            Ördek                          :       500           Yumurta Üretimi (Adet)           :1. 700. 000

            Kaz                             :       300           Bal       (Ton)                           :             60    

           Yapağı-Kıl      (Ton)      :        14

 

            TOPLAM                    : 92. 800

 

            Arı Kovanı Sayısı          : 3. 055

 

            Üzümlü'deki Tavukçuluk İşletmeleri

 

            İşletmenin Yeri             Kapasitesi       Durumu

 

            Üzümlü                        20. 000             Faal

            Üzümlü                        15. 000             Faal

            Üzümlü                        10. 000             Faal

            Geyikli                         25. 000             Faal

            Geyikli                         20. 000             Faal

            Geyikli                         20. 000             Faal

            Karakaya                     10. 000             Faal