BÜYÜK KÖY

            Üç mahalleden oluşan köy Hormek aşireti tarafından kurulmuştur. Köyde bugün 12 hane yaşamaktadır.  Köye ilk yerleşen Süleyman Dede'dir. Süleyman Dede'nin 6 oğlu Çayıryazı'ya giderken, en büyüğü burada kaldığı için köye Büyük Köy denilmiştir. Köy okulu öğrencisizlikten kapanmıştır.

            Köydeki ziyaret yerleri büyük önem arz eder. Eski yerleşim alanındaki  iki kayın ağacı ziyaret yeri olarak kabul edilir. Yeni yerleşim alanındaki yedi ardıç ağacının da yedi kardeş olduğuna inanılır. Efsaneye göre, düşman saldırısına uğrayan  yedi kız kardeş  Allah'a dua ederek yardım dilerler. Bunun üzerine Allah tarafından bu bacılar ardıca dönüşür.