EKONOMİK DURUM

 

            İlçede ekonomik hayatın temelini hayvancılık, tarım ve ticaret oluşturmaktadır. Halkın % 90'ı hayvancılık, tarım ve ticaret ile uğraşmaktadır.

            Tarım alanında ilk sırayı hububat almaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyeti genelde küçük aile işletmeciliği  şeklinde yapılmaktadır. Tarım gelirinde en önemli ürünler Meyvecilik (kayısı, elma, armut, kiraz, vişne, ceviz,  erik, ayva), Tarla Ürünleri (buğday, arpa), Yem Bitkileri (yonca, fiğ, korunga), Endüstri Bitkileri (Şekerpancarı), Baklagiller (fasulye), Sebzecilik (domates, soğan, havuç, lahana, marul, salatalık, ıspanak, biber ve patlıcan), kavun ve karpuzdur.

            İlçede yer altı kaynakları arasında Gök bayır Mevkii denilen yerde bir Kum Ocağı ve Perlit Madeni Ocağı mevcut olup, Tatoğlu Tepesinde işletilmeyen bir Taş Ocağı bulunmaktadır.

            Üzümlü'de büyük ve küçükbaş  hayvan besiciliğinde küçükbaş hayvanlar için yayla, büyükbaş hayvanlar için lüzumlu olan mera sınırlı olduğundan  hayvancılık ileri seviyede değildir.

            Tarım ve hayvancılıkta teknik usuller uygulanmadığından alınan verim düşüktür. İlçede tarımın hayvancılıktan daha ileri seviyede olduğu söylenebilir.

            İlçe Kaymakamlığının tarıma vermiş olduğu destekler doğrultusunda Tarım İlçe Müdürlüğü'nce 1999 yılı içerisinde 28 adet 200 m2'lik plastik örtülü seralar yaptırılmıştır. Yine ilçe kaymakamının direktifleri doğrultusunda ilçe merkezi ile köylerinde kapama meyve bahçesi kurmak ve çiftçileri teşvik etmek amacıyla ekonomik  değere haiz kapama ceviz ve kiraz bahçelerinin yaygınlaştırılarak bakım  işlerinin teknik yönden daha iyi yapılması ve çağımız şartlarına  uygun tesislerin  kurulması için 9. 000 adet kiraz ve 4. 000 adet  ceviz fidanı projesi yapılmış ve finansmanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca karşılanmak üzere 2000 yılı Nisan ayında çiftçilere dağıtılmıştır. Yine çiftçilerimizin birim alandan daha fazla verim alabilmeleri için 1998 yılında  30. 000 adet hibrit sırık domates, 1999 yılında 80. 000 adet hibrit sırık domates fidesi Kaymakamlık desteğiyle getirilerek çiftçilere dağıtılmış, 2000 yılında ise 250. 000 adet hibrit sırık domatesi, dikimi yaptırılarak çiftçilerimizin ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunulmaktadır. 

            Köylerimizin ekonomik yönden gelişmesi için hayvancılık ve tarım konusunda ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Yörenin iklim özelliklerine dayanıklı uygun hayvan ırkının yaygınlaştırılması, tohumluk ihtiyaçlarının da yeterli düzeyde temini gerekmektedir. Halıcılık tezgâhları ve el sanatları konusunda teşvik ve eğitime ihtiyaç  duyulmaktadır. Tarım da ileri teknoloji ürünlerinin kullanımı ve tanıtımı gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde bu konu üzerinde önemle durulması planlanmaktadır.

            Tarım sektöründe büyük ölçüde gizli işsizlik  olması nedeniyle, başta Erzincan olmak üzere, İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illere göç yaşanmaktadır.

            İlçede halkın ihtiyacını karşılayan tek kuruluş T. C. Ziraat Bankası ve buna bağlı Tarım Kredi Kooperatifidir.

            Üzümlü Merkez, Karakaya ve Altınbaşak S.S. Sulama Kooperatifleri de çiftçilerimize hizmet vermektedir.