göller
GÖLLER (Hemikli) KÖYÜ

            Önceleri Pişkidağ Köyünün mezrası olan Göller'in ilk kurucuları Hemikli aşireti olduğundan köy bu isimle tanınırdı.  Küpeliler aşireti ise köye daha sonra gelmiştir. Köyün içinden geçen küçük bir suyun  köy merkezindeki gölette toplanması nedeniyle Göller denilmiştir.      

            20 hanelik köyü dört aile oluşturmuştur.

            Su sıkıntısına rağmen, geçim kaynağı bağcılık olan köyün toprağı da oldukça verimlidir. Köylüler ihtiyaçları kadar büyük ve küçükbaş hayvancılık da yapmaktadır.