ÜZÜMLÜ'DE EĞİTİM ÖĞRETİM

 

ÜZÜMLÜ'DE EĞİTİM ÖĞRETİM

           

            İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üzümlü'nün 1987 yılında ilçe olmasından bir yıl sonra, Üzümlü Lisesinde, okul müdürü Niyazi Akbaba'nın vekaletiyle hizmete başladı. 1989 yılında, Kozaklı Milli Eğitim Şube Müdürü olan Metin Özen'in müdür olarak atanmasıyla  aynı yılın Eylül ayında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Üzümlü Belediyesine ait binada hizmete başladı. 1990 yılında iki Şube Müdürünün atandığı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde  halen iki şef ve iki hizmetli görev yapmakta.

                1989 yılında Üzümlü merkezde, bünyesinde ortaokul bulunan bir genel lise, iki ilkokul, köy, kasaba ve mezralarda toplam 32 ilkokul, 4 ortaokul eğitim ve öğretim yapmakta idi.

                13 Mart 1992 Erzincan depreminden sonra hızlı bir göçün yaşandığı ilçede, köy okulları yavaş yavaş kapanmaya başlamış; terör ve terörist baskınları sonucu ortaya çıkan güvenlik sıkıntısı, ekonomik problemler  bugüne kadar 23 ilkokulun eğitim ve öğretime kapanmasına sebep olmuştur.

                Kapanan okullardaki öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmış; bir kısım öğrenci Kemah ilçesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna  kayıt yaptırmış, geriye kalan öğrenciler de gittikleri illerde eğitim öğretimlerine devam etme imkânı bulmuşlardır.

                1994-1995 eğitim ve öğretim döneminde; eğitim-öğretim seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli programlar hazırlanmıştır. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, hafta sonları Anadolu ve Fen Liseleri sınavlarına hazırlık kursları düzenlenmiştir.

                1998-1990 eğitim-öğretim döneminde liselerimizde okuyan son sınıf öğrencilerine yönelik üniversiteye hazırlık kursları da düzenlenmiştir.

                1989 yılında ilçe olan Üzümlü merkezinde bir genel lise bulunurken, orta okul da bu lisemizin bünyesinde eğitim-öğretim hizmeti veriyordu. Altınbaşak, Bayırbağ ve Karakaya Beldeleri ile Avcılar köyünde olmak üzere müstakil dört orta okul bulunuyor.

                Anadolu Kız Meslek Lisesi, gönüllü bir kuruluş olan Anadolu Kalkınma Vakfı tarafından Üzümlü ilçe merkezinde yaptırılmış ve okul 1994-1995 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılmıştır. Bu okulumuzun orta kısmıyla birlikte Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesinde giyim ve örme, hazır giyim bölümleri de açılmıştır. Yatılı olarak eğitim-öğretim hizmeti veren okulumuzda  200'ü  yatılı olmak üzere 400 öğrenci öğrenim görebilecek durumdadır. Halen 151 öğrenciyle eğitimine devam eden okulda 16 lojman, spor salonu ve bir de konferans salonu bulunmaktadır.

                1995-1996 Eğitim-öğretim döneminde, genel lise bünyesinde İmam Hatip Lisesi orta kısmı açıldı. İlçenin üçüncü lisesi olan Çok Programlı Lise 200 öğrenci yatılı olmak üzere 400 öğrenci kapasitesiyle 1996-1997 öğretim döneminde 8 lojman, 4 atölye, 12 derslik, bir resim atölyesi, laboratuar ve kütüphanesiyle hizmete açıldı.  Bünyesinde yer alan İmam Hatip Lisesi Muhasebe ve elektronik bölümlerinde 144 öğrenci öğrenim görmektedir.  Mobilya dekorasyon ve Metal bölümleri ise öğrenci azlığı nedeniyle henüz açılamamıştır.  Yine örenci azlığından Genel Lisenin bir bölümü 1997-1998 öğretim döneminde Çok Programlı liseye devredilmiş; Bakanlık ve Valilik izniyle binasıda 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması çerçevesinde, ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür.

                Bilgisayarlı eğitime geçmek için 1998-1999 eğitim-öğretim döneminde Halk Eğitimi Merkezinde iki bilgisayar laboratuarı oluşturularak, kurslar açılmıştır. Çok Programlı Lisede oluşturulan iki bilgisayar laboratuarından sonra,  Anadolu Kız Meslek Lisesi, Merkez ilköğretim okulu ve Fatih İlköğretim okulları için bilgisayar  laboratuarları alt yapı çalışmaları da bitirilmiştir. Kaymakamlık tarafından iki lisemizdeki birer bilgisayar internete bağlanarak, öğrenci ve öğretmenlerimizin istifadesine sunulmuştur.

                Merkezde yer alan Nusret Yılmaz İlköğretim okulu ile Altınbaşak ve Bayırbağ beldelerimizde hayırsever iş adamı, hemşehrimiz Nusret Yılmaz ve Kaymakamlığımız  Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının katkılarıyla 10 derslikli ilkokul yaptırılmış; 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmesi sonucu, okul ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. Okulumuzda halen eğitim öğretim devam etmektedir.

                İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak merkezde 3, kasaba ve köylerimizde 6 ilköğretim okulu olmak üzere toplam 9 ilköğretim okulu bulunmaktadır.  Taşımalı eğitim uygulamasının başladığı1995-1996 eğitim-öğretim döneminde ilk uygulama Karakaya Beldemize bağlı Ciğerli mezrasından Karakaya ilkokuluna öğrenci  taşınmasıyla başlamış; 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmesi ve ilkokulların ilköğretim okullarına dönüştürülmesinden sonra  taşımalı eğitim uygulamasına diğer kasaba ve köylerimizde de geçilmiştir. İlçemiz Taşımalı Eğitim Komitesi, Bakanlıktan gelen emir doğrultusunda; 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması nedeniyle, hedeflenen ideal eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmak için birleştirilmiş sınıf uygulamasına 1997-1998 öğretim döneminde son vermiştir.

                Taşımalı eğitim uygulaması çerçevesinde Çadırtepe köyündeki öğrenciler Geyikli köyü ilköğretim okuluna; Çermik, Ciğerli (Çınarlı), Göller ve Pişkidağ köylerindeki öğrenciler Karakaya ilköğretim okuluna; B. Sarıkaya, Pınarlıkaya, Demirpınar ve Çardaklı köylerindeki öğrenciler de Avcılar ilköğretim okuluna; Süleymanlı ve Büyükkadağan köylerindeki öğrenciler ise (ücretsiz olarak) Altınbaşak ilköğretim okuluna, Günebakan ve Geyikli köylerindeki 6,7-8. sınıf öğrencileri Fatih ilköğretim okuluna taşınmışlardır.  1997-1998 öğretim döneminde ilçe merkezindeki 3 ilköğretim okulu ile kasabalardaki üç ilköğretim okulunda okul öncesi eğitime geçilmiş; açılan sınıflarda 93 öğrencinin eğitimi yapılmıştır.

                Üzümlü ilçesinde, iki lisenin bünyesinde  bulunan yurtların yanı sıra, 46 öğrenci kapasiteli bir de özel yurt bulunmaktadır.

                İl merkezine en yakın ilçe olan Üzümlü'de ilköğretim okullarının 1. kademesinde öğretmen eksiği bulunmazken, 9 ilköğretim okulunda  88 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Yine bu okullarımızda 14 branş öğretmeni  görev yapmakta olup, öğretmenlerimizin derslerini doldurmak amacıyla  ilköğretim okullarının 2. kademesinde ders almaları sağlanmıştır. 1998-1999 öğretim döneminde yabancı dil, beden eğitimi, iş teknik, resim ve rehber öğretmenlik branşlarında eksiği olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 56 branş öğretmeni ile birlikte toplam 146 öğretmen görev yapmaktadır.

                İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 2 Şube Müdürü, 2 Şef, 1 memur ve 33 hizmetli ile hizmet vermekte olup, toplam personel sayısı184'tür.

                İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ikisi öğretmen evininin olmak üzere 8 lojman bulunmaktadır. 20 yataklı öğretmen evinde ise lokal, halk kütüphanesi ve konferans salonu mevcut olup, personel için her türlü sosyal ve  kültürel etkinliklerde bulunma imkânı sağlanmıştır.

Fatih İlk Öğretim Okulu

Anadolu Kız Meslek Lisesi

Fatih ilk Öğretim Okulu

Anadolu Kız Meslek Lisesi

            İLÇE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

                Üzümlü'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.08.1990 gün ve 7153 sayılı olurları ile kurulmuş olup, halen 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 memur ve 2 hizmetli ile çalışmalarını sürdürmektedir.

                Halk Eğitimi hizmet binası1994 yılında  yatırım programına alınmış; 1996 yılında ihalesi yapılarak 1997 yılında inşaatına başlanmış ve 15 Ekim 1998 tarihinde hizmete açılmıştır. 1864 M2 kapalı alana sahip merkezde 9 ücretli usta öğretici ve diğer okullarda çalışan 32 öğretmen ve bir kamu kuruluşunda çalışan bilgisayar öğreticisi görevlendirilmiştir. Aşağıda belirtilen kursların yanında Singer Makine Nakışı kursu ve 2 bilgisayar operatörlüğü kursu açılmıştır.

                Hizmetlerin daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için kadrolu nakış, giyim ve bilgisayar öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

1989-1997 YILLARI ARASINDA İLÇEMİZDEKİ KAPALI OKULLAR

S.No   

Okulun Adı                            

Kapanma Nedeni

Kapanma Tarihi

                                1

Bağlar ilk okulu                                 

Öğrenci azlığı

1990

2

Demirkapıilkokulu                                                                                           

 

1990

3

Bulanık İlkokulu                               

Öğrenci azlığı

1993

4

Bağlar İlkokulu                                 

Öğrenci azlığı

1993

5

Çayıryazı İlkokulu

Öğrenci azlığı

1993

6

Derebük İlkokulu                                            

Öğrenci azlığı

1993

7

Sansa İlkokulu                                   

     Teror nedeniyle

1993

8

Ocakbaşı İlkokulu                                            

Öğrenci azlığı

1994

9

K. Sarıkaya İlkokulu                                        

Öğrenci azlığı

1994

10

Çamlıca İlkokulu                               

Öğrenci azlığı

1994

11

B. Sarıkaya İlkokulu                                        

Öğrenci azlığı

1995

12

Büyükköy İlkokulu                                          

Öğrenci azlığı

1996

13

Esenyurt İlkokulu                                             

Öğrenci azlığı

1996

14

Pınarlıkaya İlkokulu

Öğrenci azlığı

1996

15

Denizdamı İlkokulu                                         

Öğrenci azlığı

1997

16

K. Ciğerli Mez. İlkokulu                  

Taşımalıya alındı

1996

17

Çadırtepe İlkokulu                                           

Taşımalıya alındı

1997

18

Göller İlkokulu                                  

Taşımalıya alındı

1997

19

Pişkidağ İlkokulu                                              

Taşımalıya alındı

1997

20

Süleymanlıİlkokulu                                          

Taşımalıya alındı

1997

21

B. Kadağan İlkokulu                                        

Taşımalıya alındı

1997

22

Demirkapı İlkokulu                                          

Taşımalıya alındı

1997

23

Çardaklı İlkokulu

Taşımalıya alındı

1997

 

                                                                                             

 

İLKÖĞRETİM OKULLARININ SON ÜÇ ÖĞRETİM DÖNEMİNE AİT ÖĞRENCİ DURUMU

 

S.No    Okulun Adı                                        96-97              97-98               98-99

 

1              Merkez İlköğretim Okulu                                263                         301                         242

2              Fatih İlköğretim Okulu                                     135                          176                         189

3              N. Yılmaz İlköğretim Okulu                             125                         149                         112

4              Altınbaşak İlköğretim Okulu                            116                         246                         181

5              Avcılar İlköğretim Okulu                                   24                          70                           85           

6              Bayırbağ İlköğretim Okulu                                52                         74                           58

7              B. Kadağan İlköğretim Okulu                           44                          --                            --

8              Çardaklıİlköğretim Okulu                                 11                          --                            --

9              Çadırtepe İlköğretim Okulu                            16                          --                            --

10            Demirpınar İlköğretim Okulu                           11                          --                            --

11            Denizdamı İlköğretim Okulu                              3                          --                            --

12            Geyikli İlköğretim Okulu                                  68                          84                           51

13            Göller İlköğretim Okulu                                    14                          --                             --

14            Karakaya İlköğretim Okulu                               69                         31                           40

15            Pınarlıkaya İlköğretim Okulu                              8                         --                            --

16            Pişkidağ İlköğretim Okulu                                 24                         --                            --

17            Süleymanlı İlköğretim Okulu                             17                            --                          --

18            Karakaya Gökbayrak İlköğ. O.                          --                            84                         110

19            A.K. Mes.Lis. Orta Kısım                                     73                         47                          17

20            Çok Programlı Lise Orta Kısım                         103                         77                          41           

________________________________________________________________

 

TOPLAM                                                       1176                 1339                 1462                    

 

ORTAÖĞRETİM OKULLARININ SON ÜÇ ÖĞRETİM DÖNEMİNE AİT ÖĞRENCİ DURUMU

 

S.No    Okulun Adı                                       96-97               97-98               98-99

1              Üzümlü Lisesi                                                     52                           23                           - - -

2              A. Kız Meslek Lisesi                                         76                           159                         151

3              Çok Programlı Lise                                           39                           155                         144

________________________________________________________________

TOPLAM                                                       167                   337                  295      

 

 

1998-1999 ÖĞRETİM DÖNEMİNDE AÇILAN KURSLAR

 

Kursun Açıldığı Yer               Branşı                Kurs Sayısı    Kursiyer Say.

 

Üzümlü Merkez                             Makine Nakışı                         2                             29

Üzümlü Merkez                             Makine Nakışı                         1                             15

Üzümlü Merkez                             Giyim                                        1                             15

Üzümlü Merkez                            Bilgisayar Operatör                2                             28

Belde ve Köyler                            Makine Nakışı                          2                             32

Belde ve Köyler                            Giyim                                         2                             29

________________________________________________________________

TOPLAM                                                                   10                   148

 

 

 

 

 

 

1998-1999 ÖĞRETİM DÖNEMİNDE AÇILAN SOSYAL ve KÜLTÜREL KURSLAR

 

Kursun Açıldığı Yer                  Branşı                           Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı

 

Üzümlü Merkez                                 Okuma-Yazma                                     2                           12

Üzümlü Merkez                                 Halk Oyunları                                      3                            45

Üzümlü Merkez                                 Üniversiteye Haz.                             13                           96

Üzümlü Merkez                                 Üniv. Haz. Mat.                                    2                            40

Üzümlü Merkez                                 Üniv. Haz. Türkçe                              2                           22

Üzümlü Merkez                                 Öğrenci Yetiştirme                             16                           99

Belde ve Köyler                                 Öğrenci Yetiştirme                             16                           79

________________________________________________________________

TOPLAM                                                                              54                            393