PİŞKİDAĞ KÖYÜ

Piş- > Piş+ki > Pişki+dağ > Pişkidağ adının türetildiğini görüyoruz.

            Pişmek kökünden gelen Pişkidağ adının ne zaman ve kimler tarafından verildiği bilinmemektedir.

            Doğusunda Göller, Demirpınar ve Yeni Çardaklı köyleri, Kuzeybatısında Karakaya Beldesi, Güneyinde Karasu nehri ve geniş düzlükler bulunan Pişkidağ köyü Ömeroğlları, Fettahoğulları, Yusufoğulları, Tiritoğulları, Hacıoğullarıve Sedatoğulları aileleri tarafından kurulmuştur.

            Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan köyün üzümü meşhurdur. Son yıllarda arıcılığın gelişmesiyle birlikte yeni kazanç sahaları ortaya çıkmıştır. 120 haneli köyde 13 Mart 1992 Erzincan depreminden sonra 40 adet afet konutu yapılmıştır.

            Ulaşım problemi olmayan köyün yolu asfalttır. Yaklaşık 5 bin dönüm alanda tarım yapılan köyde üzüm, elma, kaysı, armut, kiraz ve şeker pancarı üretimi yapılmaktadır.

            Halkın % 90'ıokur-yazar olan Pişkidağ'da mevcut ilköğretim okulu kapatılarak, taşımalı eğitim programı çerçevesinde öğrenciler Karakaya beldesindeki ilköğretim okuluna taşınmaktadır.

            Sağlık Evi ve ebesi bulunan Pişkidağ'da  köy konağı, bakkal ve mevcut bir de çay ocağı hizmet vermektedir.