sansa
SANSA KÖYÜ

            Bugün tamamen boşalmış olan bu köyümüz I. Seyyit Mahmut Hayrani soyundan gelen Derviş İbrahim'e ait  türbe ve mezarlıkta yatan Seyyit Cemal evlatları tarafından kurulmuştur. Köyde, Şah İsmail'in oğlu Mehmet'e ait bir de mezar olduğu iddia edilmektedir. Eski bir yerleşim merkezi olan köydeki mezar taşları dikkate değerdir.

            Sansa köyü civarındaki yatır ve ırmaklara ilişkin pek çok efsane anlatılır.

            Zengin otlaklara ve yaylaklara sahip bu köyümüzde kimse yaşamamaktadır.